DOTek 

A4, uhel, tuš na papíře, 2020

Signován mým jménem
Kresba je rámována v kliprámu

2 000 Kč