Červená jiřina

A4, uhel, tužka a centropen na papíře, 2020

Signován mým jménem
Kresba je rámována v kliprámu 

2 000 Kč